בספר החשוב הזה, מתאר ד"ר רוברט מאורר את שיטת הקאיזן.

זוהי שיטה המובילה לשינוי והישגים גדולים, ע"י צעדים קטנים.

חלקנו הגדול נוטה להתנגד לשינויים ולהמנע מלהתמודד עם צעדים נדרשים על מנת להשיג את מטרותינו.

ע"י פירוק המשימות לצעדים קטנים, אנו יכולים להתמודד עם ההתנגדות הטבועה במוחינו.

הספר נותן כלים מעשיים לשאילת שאלות, דרכים לחשיבה, פירוק משימות לפעולות קטנות ופתירת בעיות, וע"י כך להגיע לשינוי גדול.

"הצעדים היו קטנים כל כך, עד שפשוט לא יכולתי להכשל".

kaizen